วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ติดตามสามีชาวอังกฤษ ทำได้อย่างไรบ้าง

วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ติดตามสามีชาวอังกฤษ ทำได้อย่างไรบ้าง

วิธีการย้ายประเทศมาอยู่ที่อังกฤษติดตามแฟนหรือสามีด้วย วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ข้อมูลแบ่งปันจากประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดขั้นตอนของแต่ละช่องทางที่สามารถทำได้ เพื่อให้เราอาศัยอยู่ในยูเคได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ประเภทของ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ

ช่องทางของแต่ละวีซ่าที่สามารถทำให้คุณติดตามแฟนหรือสามีชาวอังกฤษเพื่อมาอาศัยถาวรภายในยูเคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 1. วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแต่งงาน (Marriage Visitor visa)
 2. วีซ่าคู่หมั้น (Family Visa/Fiancé)
 3. วีซ่าติดตาม (Family Visa/Spouse or Partner)

ซึ่งต่อไปนี้เราจะมาอธิบายถึงวีซ่าแต่ละแบบแต่ละประเภทว่าสามารถทำอะไรได้หรือไม่ได้ มีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายอย่างไรกันบ้างนะคะ

วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ติดตามสามีชาวอังกฤษ ทำได้อย่างไรบ้าง

วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแต่งงาน (Marriage Visitor Visa)

วีซ่าประเภทนี้คือวีซ่าประเภทเดียวกันกับวีซ่าท่องเที่ยวของยูเคทั่วไป แต่ที่พิเศษขึ้นมาคือคุณสามารถมาจดทะเบียนแต่งงานที่อังกฤษได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานและต้องการที่จะแต่งงานที่อังกฤษ แแต่วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแต่งงานนี้จะไม่สามารถขออยู่ต่อได้ เมื่อแต่งงานจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราจะต้องกลับเมืองไทยเท่านั้น

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับ Marriage Visitor Visa

 • เดินทางไปอังกฤษเพื่อแต่งงานและอาศัยอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน
 • เอกสารที่ยื่นจะต้องมีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับความสัมพันธ์และหลักฐานแสดงว่าคุณสามารถแต่งงานและจดทะเบียนได้
 • จดหมายยืนยันการ give notice สำหรับการแต่งงานในอังกฤษหรือยูเค
 • หลังจากแต่งงานแล้วไม่สามารถยื่นขอวีซ่าอยู่ต่อได้ ต้องกลับไทยเพื่อยื่นของวีซ่าติดตามอีกครั้งเพื่อการอยู่อาศัยถาวร
 • ไม่สามารถทำงานหรือเรียนหนังสือได้
 • ยืดระยะเวลาหรือยื่นเปลี่ยนวีซ่าไปเป็นวีซ่าประเภทอื่น (เว้นแต่มีเหตุอันจำเป็น เช่น ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา)

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแต่งงาน £100 ปอนด์ (หรือ 4,300 บาท โดยประมาณ)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าติดตามยื่นที่ไทย £1,538 ปอนด์ (หรือ 70,000 บาท โดยประมาณ)
ค่าธรรมเนียม IHS £624 ปอนด์ ต่อปี 2 ปี 9 เดือนเป็นเงิน £1,872 ปอนด์ (หรือ 82,000 บาท โดยประมาณ)

รวมค่าใช้จ่ายย้ายติดตามสามีชาวอังกฤษ £3,510 ปอนด์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ Marriage Visitor visa

กดเพื่อยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแต่งงาน

 

วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ติดตามสามีชาวอังกฤษ ทำได้อย่างไรบ้าง

วีซ่าคู่หมั้น (Family Visa/Fiancé)

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าประเภทเดียวกันกับวีซ่าติดตาม แต่การ Apply แบบ Fiancé จะสำหรับผู้ที่ยังไม่แต่งงานและต้องการจดทะเบียนที่อังกฤษและสามารถยื่นวีซ่าติดตามที่อังกฤษหลังจากแต่งงานจดทะเบียนแล้ว เพื่อขออยู่ต่อในยูเคโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินกลับไทย

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับ Fiancé Visa

 • เดินทางไปอังกฤษเพื่อแต่งงานและสามารถอาศัยอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน
 • ต้องอยู่ในความสัมพันธ์หรือคบกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างต่ำ
 • คู่สมรสจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ £18,600 ปอนด์ ต่อปีขึ้นไป หรือมีเงินเก็บในบัญชีมากกว่า £16,000 เพื่อที่จะสามารถเป็นสปอนเซอร์สำหรับการย้ายมาอยู่ที่ยูเคได้
 • มีเอกสารการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ A1 หรือ B1
 • ไม่สามารถทำงานหรือเรียนหนังสือได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนของวีซ่าประเภทนี้
 • หลังจากแต่งงานจะต้องต่อวีซ่าติดตามภายในระยะเวลาของวีซ่าที่กำหนด เพื่อสามารถอยู่อาศัยระยะยาวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้น £1,538 ปอนด์ (หรือ 70,000 บาท โดยประมาณ)
คาธรรมเนียมเปลี่ยนเป็นวีซ่าติดตามที่อังกฤษ £1,048 ปอนด์ (หรือ 46,000 บาท โดยประมาณ)
ค่าธรรมเนียม IHS £624 ปอนด์ ต่อปี 2 ปี 6 เดือน เป็นเงิน £1,560 ปอนด์ (หรือ 70,000 บาท โดยประมาณ)

รวมค่าใช้จ่ายย้ายติดตามสามีชาวอังกฤษ £4,146 ปอนด์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของ Family Visa/Fiancé

รายละเอียดด้านการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์

กดเพื่อยื่นวีซ่าคู่หมั้น

 

วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ติดตามสามีชาวอังกฤษ ทำได้อย่างไรบ้าง

วีซ่าติดตาม (Family Visa/Spouse or Partner)

วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ประเภทนี้ถือเป็นวีธีที่สะดวกที่สุดจากทั้ง 3 วิธีเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากจะไม่ต้องเดินทางหลายรอบให้วุ่นวายแล้วยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายรอบซ้ำๆ อีกด้วย แต่จะเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคนที่แต่งงานจดทะเบียนที่ไทยแล้วและก็ขอวีซ่าติดตามนี้กลับมาอยู่อาศัยที่อังกฤษได้นานถึง 2 ปีครึ่ง

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับ Spouse or Partner Visa

 • คุณและสามีจะต้องทำการจดทะเบียนที่ไทยดำเนินเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อสกุลหรืออื่นๆ (หากต้องการ)
 • ต้องอยู่ในความสัมพันธ์หรือคบกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างต่ำ
 • คู่สมรสจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ £18,600 ปอนด์ ต่อปีขึ้นไป หรือมีเงินเก็บในบัญชีมากกว่า £16,000 ปอนด์ เพื่อที่จะสามารถเป็นสปอนเซอร์สำหรับการย้ายมาอยู่ที่ยูเคได้
 • สามารถอยู่อาศัยด้วยวีซ่าประเภทนี้ได้นาน 2 ปี 9 เดือน จากนั้นจะต้องต่อวีซ่าเพื่ออยู่ต้องอีกครั้ง 2 ปี 6 เดือน หลังจากนั้นจึงจะสามารถยื่นเป็นวีซ่าถาวรได้
 • มีเอกสารการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ A1 หรือ B1
 • สามารถทำงานหรือเรียนหนังสือได้ด้วยวีซ่านี้

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมวีซ่าติดตามสามี £1,538 ปอนด์ (หรือ 70,000 บาท โดยประมาณ)
ค่าธรรมเนียม IHS £624 ปอนด์ ต่อปี 2 ปี 9 เดือนเป็นเงิน £1,872 ปอนด์ (หรือ 82,000 บาท โดยประมาณ)

รวมค่าใช้จ่ายย้ายติดตามสามีชาวอังกฤษ £3,410 ปอนด์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของ Family Visa/Spouse or Partner

รายละเอียดด้านการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์

กดเพื่อยื่นวีซ่าติดตาม

 

*ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 12 สัปดาห์ (60 วันทำการ) สำหรับวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าติดตาม 3 สัปดาห์ (15 วันทำการ) สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแต่งงาน

**ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษมีการอัพเดทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเดือนเมษายน 2022

 

ส่วนตัวเราย้ายมาอยู่ที่อังกฤษด้วยวีซ่าคู่หมั้น เนื่องจากตัดสินใจย้ายประเทศในช่วงที่โควิดระบาดดังนั้นการเดินทางกลับไปกลับมาจึงเหมือนจะไม่สะดวก ได้ทำการยื่นที่ VFS Bangkok ใช้เวลาในการดำเนินการนานถึง 3 เดือน เพื่อรอวีซ่าคู่หมั้นนี้ค่ะ

 

วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ติดตามสามีชาวอังกฤษ ทำได้อย่างไรบ้าง

 

 

บทความเพิ่มเติม

admin Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *