วีซ่าติดตามอังกฤษ รีวิวสรุปทุกขั้นตอนจากไทยจนถึงอังกฤษ

วีซ่าติดตามอังกฤษ รีวิวสรุปทุกขั้นตอนจากไทยจนถึงอังกฤษ

วีซ่าติดตามอังกฤษ รีวิวทุกขั้นตอนยื่นเรื่องจากไทยด้วยวีซ่าคู่หมั้นจนได้มาอาศัยอยู่ที่อังกฤษ สรุปทุกขั้นตอนและค่าใช้จ่ายไว้ที่นี่ที่เดียว

ย้ายติดตามสามีมาอยู่ที่อังกฤษเริ่มต้นอย่างไร

การย้ายติดตามแฟนหรือคู่สมรสชาวอังกฤษมาอยู่ในยูเคนั้นทำได้หลากหลายวิธีซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกและสถานการณ์ของแต่ละคน ส่วนตัวเรานั้นได้ย้ายมาที่อังกฤษด้วยวีซ่าคู่หมั้น โดยทำเรื่องจากที่ไทยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการหลังจากส่งเอกสารก็ประมาณ 3 เดือนเต็ม

ต่อไปนี้จะเป็นรีวิวขั้นตอนจากประสบการณ์ของตัวเราเองที่ได้เริ่มเดินเรื่องขอวีซ่ามาจากไทยเพื่อย้ายมาอาศัยอยู่ที่อังกฤษได้อย่างถูกต้องตามกฎของ Home Office

ขั้นตอนที่ 1 : ขอวีซ่าคู่หมั้นจากที่ไทย

ที่เราเลือกยื่นเป็นแบบ “วีซ่าคู่หมั้น” นั้นก็เพื่อที่จะให้เราสามารถเดินทางเข้ามาที่อังกฤษเพื่อมาแต่งงาน จากนั้นก็สามารถยื่นวีซ่าติดตามที่อังกฤษเพื่อขออยู่ต่อได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับไทย

ขั้นตอนก็คือให้เราเตรียมเอกสารทั้งของเราและของแฟนให้พร้อมเพื่อใช้ในการอัปโหลดเอกสารหลังกจากกรอกข้อมูลสมัครวีซ่าออนไลน์

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นวีซ่าคู่หมั้น

เอกสารของแฟน (Sponsor)

 • จดหมายแนะนำความสัมพันธ์ + Plan for the wedding, Plan for settle
 • Copy passport ทุกหน้าของแฟน
 • Copy ใบขับขี่
 • Copy ใบเกิด
 • Work contract (Permanent)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (อันนี้เราไม่ได้ยื่นเนื่องจากแฟนไม่สะดวก)
 • Bank statement 6 เดือน
 • Pay slip 6 เดือน
 • P60

เอกสารของเรา (ผู้สมัคร)

 • Passport ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • จดหมายแนะนำตัว อธิบายความสัมพันธ์และแผนการแต่งงาน
 • สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปล)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลและเซนรับรองเอง + อัปโหลดคู่กัน)
 • สำเนาใบเกิด (แปลและเซนรับรองเอง + อัปโหลดคู่กัน)
 • ใบรับรองโสด (แปลรับรองโดยกงสุล + อัปโหลดคู่กัน)
 • รูปภาพแสดงความสัมพันธ์
 • Chats,  photo Facebook, line
 • หลักฐานอื่นๆในการใช้เวลาร่วมกัน เช่น จองโรงแรม สายการบิน
 • ใบตรวจปอด TB test : IOM Tuberculosis certificate
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ English Test ผลสอบภาษาอังกฤษระดับ B1

ระยะเวลาในการดำเนินการ

58 วันทำการ (รวมทั้งหมด 83 วัน)
ทำ Bio : 18 สิงหาคม 2564
ได้รับอีเมล : 8 พฤศจิกายน 2564

การยื่นวีซ่าคู่หมั้นนี้มีความสำคัญมากเพราะทาง Home Office จะดูหลักฐานต่างๆ และความเป็นไปได้เกี่ยวกับสถานะทางการงาน การเงิน ของผู้เป็นสปอนเซอร์เป็นหลัก เพราะในขั้นตอนนี้มีทั้งผู้ที่ได้รับวีซ่าและผู้ที่ถูกปฏิเสธ ดังนั้นการเตรียมเอกสารหลักฐานจึงต้องมีความรอบคอบและรัดกุม

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าวีซ่าคู่หมั้น £1,538 ปอนด์ หรือประมาณ 70,000 บาท
 • ค่าสอบภาษา B1 5,800 บาท
 • ค่าตรวจปอด 4,200 บาท

รวม 80,000 บาท โดยประมาณ

วีซ่าติดตามอังกฤษ รีวิวสรุปทุกขั้นตอนจากไทยจนถึงอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 2 : แต่งงานจดทะเบียนเพื่อขอ วีซ่าติดตามอังกฤษ

เมื่อได้วีซ่าคู่หมั้นแล้วเราก็เดินทางมายังประเทศอังกฤษเพื่อทำการแต่งงานและจดทะเบียนให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้นำใบสมรสนั้นไปทำการยื่นสมัครขอวีซ่าติดตาม

แต่งงานจดทะเบียนเพื่อขอ วีซ่าติดตามอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 3 : สมัครขอ วีซ่าติดตามอังกฤษ ใน UK

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้คุณสามารถอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษได้ระยะยาวถึง 2 ปีครึ่ง นั่นก็คือการยื่นขอวีซ่าติดตามหลังจากจดทะเบียนสมรสเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน

 1. กรอกใบสมัคร วีซ่าติดตามอังกฤษ ออนไลน์
 2. ระบบจะให้ทำการจ่ายค่า IHS ปีละ 624 ตามระยะเวลาของวีซ่า 2 ปี 6 เดือน รวมเป็น 1,560 ปอนด์
 3. จากนั้นดำเนินการต่อเพื่อชำระค่าวีซ่าติดตาม 1,048 ปอนด์
 4. เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ Book Appointment เพื่อเข้าไปทำ Bio ที่ศูนย์วีซ่าเซอร์วิสใกล้เคียงในเมืองที่อาศัยอยู่ ของเราเลือกเป็น Manchester

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นวีซ่าติดตามที่อังกฤษ

ขั้นตอนนี้เอกสารลิสต์ที่เราได้จาก Home Office นั้นมีค่อนข้างน้อยมากๆ ซึ่งเราก็ยื่นตามเอกสารที่เขาระบุมาดังนี้ค่ะ

เอกสารของแฟน (Sponsor)

 • Copy passport ทุกหน้าของแฟน
 • Copy ใบขับขี่
 • Work contract (Permanent)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (อันนี้เราไม่ได้ยื่นเนื่องจากแฟนไม่สะดวก)
 • Bank statement 6 เดือน
 • Pay slip 6 เดือน
 • P60

เอกสารของเรา (ผู้สมัคร)

 • Copy passport ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • ทะเบียนสมรส
 • รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ (รูปภาพการเข้าพิธีแต่งงาน)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ English Test ผลสอบภาษาอังกฤษระดับ B1

เอกสารของแม่แฟน (เนื่องจากอาศัยที่บ้านแม่)

 • Copy passport
 • Council tax
 • Gas bill
 • จดหมายยืนยันว่าให้เราอยู่อาศัยที่บ้านเลขที่นี้ที่เขาเป็นเจ้าของ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

Submitted : 29 เมษายน 65
Bio : 18 พฤษภาคม 65
ทราบผล : 7 มิถุนายน 65

รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 สัปดาห์ ยื่นแบบธรรมดาจากที่ได้รับแจ้งว่าการพิจารณาไม่เกิน 8 สัปดาห์

การยื่นวีซ่าติดตามในประเทศอังกฤษจะใช้เวลาในการดำเนินการไม่นานเนื่องจากว่าข้อมูลของเราได้ถูกคัดกรองมาเบื้องต้นแล้วจากที่ไทย โดยการยื่นวีซ่าคู่หมั้น เมื่อวีซ่าคู่หมั้นของคุณผ่านดังนั้น Home Office ก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะปฏิเสธวีซ่าติดตามของคุณ นอกเสียจากว่าสถานะทางการเงินหรือการทำงานของผู้เป็นสปอนเซอร์ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง Home Office ได้กำหนดไว้

ค่าใช้จ่าย

(ยื่นแบบธรรมดา)
ค่าวีซ่าติดตาม 1,048 ปอนด์
ค่า IHS 1,560 ปอนด์

รวม 2,608 ปอนด์ (112,144 บาท โดยประมาณ)

 

สมัครขอ วีซ่าติดตามอังกฤษ ใน UK

 

สรุปค่าใช้จ่ายยื่นขอ วีซ่าติดตามอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้น £1,538 ปอนด์ (หรือ 70,000 บาท โดยประมาณ)
ค่าสอบภาษา 5,800 บาท
ค่าตรวจปอด 4,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเป็นวีซ่าติดตามที่อังกฤษ £1,048 ปอนด์ (หรือ 46,000 บาท โดยประมาณ)
ค่าธรรมเนียม IHS £624 ปอนด์ ต่อปี 2 ปี 6 เดือน เป็นเงิน £1,560 ปอนด์ (หรือ 70,000 บาท โดยประมาณ)

รวม 190,000 บาท โดยประมาณ 

สรุปค่าใช้จ่ายยื่นขอ วีซ่าติดตามอังกฤษ

หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จากประสบการณ์ตรงของเราเองจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังสนใจที่จะย้ายติดตามแฟนหรือสามีมาอยู่ใน UK เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเตรียมตัวในการเริ่มต้นสมัครขอวีซ่าและมาแต่งงานจดทะเบียนที่อังกฤษเพื่อการอยู่อาศัยในยูเคอย่างถูกต้องตามกฎของทาง Home Office

 

admin Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *