วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ติดตามสามีชาวอังกฤษ ทำได้อย่างไรบ้าง

Post Views: 980 วิธีการย้ายประเทศมาอยู่ที่อังกฤษติดตามแฟนหรือสามีด้วย วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ข้อมูลแบ่งปันจากประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดขั้นตอนของแต่ละช่องทางที่สามารถทำได้ เพื่อให้เราอาศัยอยู่ในยูเคได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ประเภทของ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ช่องทางของแต่ละวีซ่าที่สามารถทำให้คุณติดตามแฟนหรือสามีชาวอังกฤษเพื่อมาอาศัยถาวรภายในยูเคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแต่งงาน (Marriage Visitor visa) วีซ่าคู่หมั้น (Family Visa/Fiancé) วีซ่าติดตาม (Family Visa/Spouse or Partner) ซึ่งต่อไปนี้เราจะมาอธิบายถึงวีซ่าแต่ละแบบแต่ละประเภทว่าสามารถทำอะไรได้หรือไม่ได้ มีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายอย่างไรกันบ้างนะคะ วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแต่งงาน (Marriage Visitor Visa) วีซ่าประเภทนี้คือวีซ่าประเภทเดียวกันกับวีซ่าท่องเที่ยวของยูเคทั่วไป แต่ที่พิเศษขึ้นมาคือคุณสามารถมาจดทะเบียนแต่งงานที่อังกฤษได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานและต้องการที่จะแต่งงานที่อังกฤษ แแต่วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแต่งงานนี้จะไม่สามารถขออยู่ต่อได้ เมื่อแต่งงานจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราจะต้องกลับเมืองไทยเท่านั้น ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับ Marriage Visitor Visa เดินทางไปอังกฤษเพื่อแต่งงานและอาศัยอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน เอกสารที่ยื่นจะต้องมีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับความสัมพันธ์และหลักฐานแสดงว่าคุณสามารถแต่งงานและจดทะเบียนได้ จดหมายยืนยันการ give notice สำหรับการแต่งงานในอังกฤษหรือยูเค หลังจากแต่งงานแล้วไม่สามารถยื่นขอวีซ่าอยู่ต่อได้ ต้องกลับไทยเพื่อยื่นของวีซ่าติดตามอีกครั้งเพื่อการอยู่อาศัยถาวร ไม่สามารถทำงานหรือเรียนหนังสือได้ ยืดระยะเวลาหรือยื่นเปลี่ยนวีซ่าไปเป็นวีซ่าประเภทอื่น (เว้นแต่มีเหตุอันจำเป็น เช่น ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแต่งงาน … Continue reading วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ติดตามสามีชาวอังกฤษ ทำได้อย่างไรบ้าง