อาชีพในโรงพยาบาล ด้านสุขภาพ ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

อาชีพในโรงพยาบาล ด้านสุขภาพ ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

ไปทำความรู้จักกับ อาชีพในโรงพยาบาล ชื่อเรียกของแต่ละตำแหน่งในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้าง ข้อมูลสำหรับใครที่กำลังมีความสนใจที่อยากทำงานด้าน Healthcare เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานให้เราได้รู้จักกับในแต่ละทำแหน่งในที่ทำงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน แพทย์ : Medical Physician พยาบาล : Registered Nurse ผู้ช่วยพยาบาล : Healthcare Assistant ทันตแพทย์ : Dentist สัตวแพทย์ : Veterinarian นักเทคนิคการแพทย์ : Medical Technologist เภสัชกร : Pharmacist ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม : Pharmacy Technician นักรังสีการแพทย์ : Radiological Technologist นักจิตวิทยาคลินิก : Clinical Psychologist นักกายภาพบำบัด : Physiotherapist ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด : Physical Therapist Assistant Read more…